• اساسنامه

 • copy

 • vpn

 • درخواست مقاله ۱

 • نوپا3

 • منبع یاب۲

Loading

اخبار

کتابخانه

مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان دکتر محمد کرمانشاهی

 واحد کتابخانه

کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاههای الکترونیکی روز یکشنبه 30دی ماه 97

رسانه جدید

کارگاه
کارگاه
 

تصاویر امکانات و تجهیزات

 • رسانه جدید

 • کتابخانه

 • کتابخانه

 • کتابخانه

 • کتابخانه

 • کتابخانه

 • کتابخانه

Loading
 • نشریات درخواستی

 • نظام نوین اطلاعات

 • کوریکولوم آموزشی

 • فیلم های آموزشی

 • امانت از راه دور

 • پایگاه استنادی

 • کتابخانه دیجیتال حنان

Loading
 • کاربرگ فارسی

 • عضویت کتابخانه

 • نظرسنجی کارگاه

 • کاربرگ لاتین

 • کاربران اینترنت

Loading